Toimivan kastelun järjestäminen

Havainnekuva kastelutekniikan perusrakenteesta avomaalla.

   

Nykyaikaisessa puutarhaviljelyssä kastelu on yksi tärkeimpiä onnistumisen osatekijöitä.

On myös havahduttu kasvien tasaisten kasvuolosuhteiden positiiviseen satovaikutukseen, niin kosteuden kuin lannoituksen osalta. Ei puhutakaan enää pelkästään kastelusta vaan kastelulannoituksesta.

Tilakokojen suurentuessa viljelypinta-alat kasvavat, toisaalta viljely aloitetaan monesti osa-aikaisena pienellä pinta-alalla. Marjojen viljelyssä siirrytään kasvihuoneisiin ja tunneleihin.
Erilaiset viljelmät asettavat kastelujärjestelmille omat vaatimuksensa.

Kuluneet viljelykaudet ovat opettaneet meille, että sateinen Suomen kesä ei ole jokavuotista, tai veden saamiseen sateiden myötä ei enään ammattimaisessa viljelyssä turvauduta. Kuivuuden koittaessa onkin erityisen tärkeää olla varautunut riittävilla kastelujärjestelmillä. Myös vesivarantojen riittävyys pitää olla mietitty ääriolosuhteita silmälläpitäen.

Tekniikan pettäessä on myös hyvä olla varautua polttomoottoripumpuin tai muilla tarpeellisilla toimenpiteillä jolla kasvien vedentarve voidaan turvata.

Meiltä löydät kaiken tarvittavan kaikkiin kastelutarpeisiin:

- Pumput, putket, letkut, liittimet, venttiilit, lannoitusjärjestelmät ja automatiikat ym.

Suunnittelemme tarvittaessa järjestelmäsi ja opastamme tuotteiden valinnassa. Opastamme myös järjestelmienn asennus- ja ylläpitotöissä.

Valmistamme myös valmiita kasteluyksiköitä, esimerkiksi konttiin rakennettuina. Kastelukonttiin voidaan asentaa pumput, suodattimet lannoitejärjestelmät ja automatiikat. Kontit suunnitellaan kohteen ja asiakkaan toiveiden mukaisesti.

Kastelusuunnittelua tehdessä keskeisimmät tiedot jotka tarvitsemme:

1. Mistä vedet saadaan, kaivo, lampi ym. Onko sähköä saatavana? Veden laatu?

2. Peltojen ja lohkojen joita halutaan kastella korkeuserot ja muodot, mitat.

3. Veden tarve, eli paljonko rivimetrejä tulisi kasteltaville taimille.

4. Muut tekniset tarpeet, suodatus, automatiikka, lannoitus.

Yhteensä:
    Kassalle
    (0)