X
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+


//OHJE// Taimien toimitus- ja takuuehdot

13.3.2023 


1.Yleistä

Näissä toimitus- ja takuuehdoissa tilaajalla tarkoitetaan luonnollista henkilöä tai oikeushenkilöä.

Jälleenmyyjällä tarkoitetaan Jarvenkyla Oy:ta (FI2259189-2).

Taimistolla tarkoitetaan taimet jälleenmyyjän kautta toimittanutta taimistoa.

Tuotteilla ja taimilla tarkoitetaan toimitus- ja takuuehtojen kohteena olevia viljelyyn tarkoitettuja kasveja sekä juurakoita.

Näihin ehtoihin kirjaamattomilta osin sovelletaan kauppalain säädöksiä.

Jarvenkyla Oy:n jälleenmyymät taimet täyttävät taimiaineistolain 1205/1994, sen muutokset sekä taimiaineistolakiin liittyvien Maa- ja metsätalousministeriön asetusten 398/2020 ja 399/2020 mukaiset laatuvaatimukset.

Huomioithan, että kasvit tai kasvin osat voivat olla myrkyllisiä tai haitallisia.

2. Myyntitarjoukset ja hinnat

Jarvenkyla Oyn jälleenmyymät taimet varataan asiakkaille tilausjärjestyksessä välimyyntivarauksella ja taimet toimitetaan pääsääntöisesti ennakkotilausperiaatteella.

Tarjouksen voimassaoloaika on kirjattu tarjoukseen, eikä tarjous ole sitova, ennen kuin tilaaja on hyväksynyt tarjouksen. Tarjouksen tai tilausvahvistuksen hyväksymällä syntyy jälleenmyyjän ja tilaajan välille kauppasopimus.

Yli 1000€ (alv 0%) arvoisista taimitilauksista perimme tilauksen yhteydessä 30 % ennakkomaksun taimien hinnasta. Tilaus on voimassa vasta, kun ennakkomaksu on maksettu. Ennakkomaksua ei palauteta asiakkaalle.

Tuotteiden hinnat ovat sitoumuksetta vapaasti varastossamme, jollei tilausvahvistuksessa ole toisin sovittu. Hinnat ilmoitetaan sekä arvonlisäverottomina että arvonlisäverollisina.

Mikäli polttoainelisä tai rahtikulut muuten nousevat merkittävästi, on jälleenmyyjällä oikeus harkintansa mukaan periä korotus tilaajalta.

3. Kaupan peruuttamisen ehdot

3.1. Kaupan peruuttaminen tilausvaiheessa

Kauppa katsotaan olevan tilausvaiheessa, kunnes tilaaja on saanut taimet.

Mikäli tilaaja peruuttaa tilauksensa, on hän velvollinen maksamaan jälleenmyyjälle välittömästi 30% tilauksen arvonlisättömästä loppusummasta peruutusmaksuna. Tuotteen tilauksen voi peruuttaa, jos asiakas ei ole vastaanottanut tilattua tuotetta. Tilauksen peruminen on kuitenkin sopimusrikkomus, minkä vuoksi jälleenmyyjällä on oikeus kohtuulliseen vahingonkorvaukseen.

Mikäli tuotteille, jotka tilaaja on perunut edellisen kohdan mukaisesti, ei löydetä uutta tilaajaa tai ne ovat myytävissä vain alennettuun hintaan, alkuperäinen tilaaja vastaa kaikista jälleenmyyjälle aiheutuneista menetyksistä ja vahingoista.

3.2. Kaupan peruuttamisoikeus taimien vastaanottamisen jälkeen

Kauppaa ei voida perua taimien vastaanottamisen jälkeen. Ainoastaan kuluttaja-asiakkailla on oikeus etämyyntiehtojen mukaiseen kaupan peruuttamiseen pois lukien pakastetut taimet. Tilaajan on vastattava taimien palauttamiskustannuksista, mikäli hän haluaa palauttaa taimet. Pakastetuilla taimilla ei ole missään tilanteessa peruuttamisoikeutta, koska taimet ovat nopeasti pilaantuva tuote.

4. Kaupan ehdot

Taimet toimitetaan täysinä taimistojen pakkauksina ja tilaus pyritään toimittamaan mahdollisimman lähellä sovittua toimitusmäärää. Toimitusmäärä mansikantaimilla voi vaihdella yhden (1) täyden laatikon verran sovitusta tilausmäärästä. Muilla kuin mansikantaimilla määrä voi vaihdella sovitusta 3-5% verran. Tilaajalta veloitetaan taimimäärä toimitettujen taimien määrän mukaisesti.

Mikäli vahvistettua taimivaihtoehtoa ei ole saatavilla, jälleenmyyjällä on oikeus tilaajan kanssa asiasta neuvoteltuaan vaihtaa taimi vaihtoehtoon, joka on alkuperäistä niin lähellä kuin mahdollista. Mikäli tilaaja ei hyväksy tarjottua vaihtoehtoista tuotetta, tilaajalla on oikeus peruuttaa tämä tuote. Jälleenmyyjän tulee hyvittää kauppalaskussa korvattu tuote, mikäli se on alkuperäistä edullisempi. Jälleenmyyjä on oikeutettu veloittamaan hinnanerotus, mikäli korvaava tuote on alkuperäistä kalliimpi. Mikäli korvattu tai peruutettu taimi on osa useamman taimivaihtoehdon tilausta, jää tilaus muilta osin voimaan kuten vahvistettu tilausvahvistuksessa.

5. Toimitus ja kuljetus

Jälleenmyyjällä on oikeus käyttää kuljetukseen valitsemaansa kuljetusyhtiötä. Mikäli tilaaja haluaa käyttää toista kuljetusyhtiötä, hän vastaa kuljetuskustannuksista kokonaisuudessaan.

Mikäli toimitustavaksi on valittu tehdastoimitus, taimet toimitetaan asiakkaan kanssa sovittuna aikana asiakkaan ilmoittamaan paikkaan. Tehdastoimituksissa toimituspäivä tai sen muutokset tulee sopia viimeistään seitsemän (7) vuorokautta ennen haluttua toimituspäivää. Jälleenmyyjällä on oikeus purkaa kauppa, mikäli tilaaja ei ota taimia vastaan sovittuna aikana. Tällöin tilaaja vastaa kaikista jälleenmyyjälle aiheutuneista menetyksistä ja vahingoista. Mikäli tilaaja haluaa jakaa toimituksen useampiin toimituseriin, on jälleenmyyjällä oikeus veloittaa tästä aiheutuneet rahtikustannukset.  

Mikäli taimien toimitustavaksi on sovittu nouto myymälältä Sauvosta, taimia ei säilytetä kylmävarastossa ja ne tulee noutaa kahden vuorokauden kuluessa etukäteen ilmoitetusta saapumispäivästä. Mikäli tilaaja ei nouda taimia annetussa aikarajassa, vastuu taimien säilyvyydestä siirtyy tilaajalle. Määräaikaan mennessä noutamatta jätetyt taimet laskutetaan asiakkaalta täysimääräisinä.

Mikäli taimet on sovittu lähetettäväksi Sauvosta tilaajalle, ne lähetetään maanantain-keskiviikon aikana. Tällä pyritään välttämään taimien jääminen rahtiterminaaliin viikonlopuksi. Taimet toimitetaan kuljetusfirmojen normaalien käytäntöjen mukaisesti, eikä jälleenmyyjä ole vastuussa niissä tapahtuvista poikkeamisista.  

Mikäli taimia ei voida toimittaa sovittuna aikana tai sovittuun paikaan, jälleenmyyjä tiedottaa tästä tilaajalle niin pian kuin mahdollista ja sopii uuden toimitusajan tai -paikan.

6. Maksuehto

Maksuehto on 14 päivää siitä, kun lasku on päivätty. Lasku lähetetään asiakkaalle, kun taimet on lähetetty asiakkaalle.

Myyjä voi vaatia ennakkomaksua, mikäli ostajan kanssa on näin sovittu tai jälleenmyyjällä on muu perusteltu syy vaatia suoritusta ennen tavaran toimittamista.

Tuotteen omistusoikeus on jälleenmyyjällä, kunnes kauppahinta on maksettu kokonaan. Tilaaja on velvollinen varastoimaan tuotteet tarpeellista huolellisuutta noudattaen ja siten, että myyjä voi tunnistaa tuotteet.

6.1. Maksuaika

Voit tarvittaessa hakea maksuaikaa laskullesi. Maksuajan pidennys on mahdollista aina 90 vrk:een asti. Vuotuinen korko maksuajan pidennykselle on 15 % ja limiittiluoton avausmaksu 45 €+alv. Asiakkaan maksukyky varmistetaan aina Coface -luottovakuutusyhtiön kautta. Huomioithan, että luottolimiittiä ei voida myöntää, jos laskuja on maksamatta tai perinnässä.

esim. Rahoitus on kertaluotto, jonka todellinen vuosikorko 5000 euron luotolle on 15 %. Avausmaksu 45 € + alv. Arvioitu luoton kokonaiskustannus on 90 päivän maksuajalla 5182,88 €+ avausmaksu 45 € (alv 0 %).

7. Reklamaatiot

7.1. Kuljetuksesta aiheutuneet vauriot ja vioitukset

Tilaajan tulee suorittaa vastaanottotarkastus vastaanottaessaan taimitilausta. Kuljetuksesta aiheutuneet vauriot on ilmoitettava taimia vastaanotettaessa kirjallisesti rahtikirjaan ja kuljettajan on kuitattava reklamointi allekirjoituksellaan. Tilaajan tulee ilmoittaa jälleenmyyjälle havaitsemastaan kuljetusvaurioista kahden (2) vuorokauden kuluessa kirjallisesti. Kuljetuksesta aiheutuneista vaurioista on vastuussa kuljetuksesta vastannut yritys.

7.2. Taimiin kohdistuvat reklamaatiot

Taimiin kohdistuvissa reklamaatioissa sovelletaan kauppalakia, jonka mukaan valmistaja eli taimien kohdalla taimisto on vastuussa niistä. Jarvenkyla Oy toimii vain taimien jälleenmyyjänä ja siinä ominaisuudessa reklamaatioiden välittäjinä valmistajalle. Taimiin kohdistuvia reklamaatioita säätelevät taimistojen toimitus- ja takuuehdot. Jarvenkyla Oy:lta saat tiedon taimiesi taimistosta. Huomioi, että taimistoilla on usein hyvin tarkat aikarajat ja säädökset reklamaation tekemisestä ja sen muodosta.

8. Jälkitoimitus

Taimet pyritään toimittamaan kuten tilausvahvistuksessa on sovittu tilaajan kanssa. Mikäli kyseeseen tulee jälleenmyyjän toimista johtuva jälkitoimitus, taimet toimitetaan tilaajalle niin pian kun niitä on saatavilla. Taimet toimitetaan tilaajalle jälleenmyyjän vastatessa toimituskustannuksista

9. Vaikeasti ennakoitavat tilanteet

Jälleenmyyjällä on oikeus peruuttaa tilaus tai osa siitä, mikäli siihen sisältyneet taimet ovat tuhoutuneet luonnonolosuhteiden vuoksi tai tilauksen toimittaminen estyy tai viivästyy Force majeure -esteiden vuoksi. Jälleenmyyjä ei myöskään ole tällöin korvausvelvollinen välillistä kuluista.

Force majeure -esteet ovat osapuolista riippumattomia, odottamattomia poikkeuksellisia tapahtumia, jotka estävät sovitun velvollisuuden täyttämisen. Tällaisia esteitä ovat esimerkiksi yleisen liikenteen keskeytys, hirmumyrsky, kapina, maanjäristys, sota sekä suorituksen estävä viranomaisen toimi, kuten kiellot tai rajoituksen liikkua sekä tuonti- ja vientikiellot.

10. Jalostajan oikeudet

Eräät kasvilajikkeet on suojattu jalostajan oikeudella, jolloin vain kasvinjalostusoikeuden haltijalla on yksinoikeus hyödyntää lajikkeen lisäysaineistoa ammattimaisessa tuotannossa ja markkinoinnissa. Tilaaja saa käyttää tilaamiaan taimia vain lopputuotteiden viljelyyn. Jälleenmyyjän välittämää jalostusoikeuden suojaamaa taimi- tai kasviainesta ei saa myydä edelleen, eikä sitä saa käyttää jatkojalostukseen. Jalostajan oikeudella suojatuissa kasvilajikkeissa on maininta tilausvahvistuksessa.

11. Oikeuspaikka

Mikäli tämän sopimuksen mukaisesta toimituksesta syntyy riitaa, asia käsitellään Varsinais-Suomen käräjäoikeuden Turun istuntopaikassa.