X
+
+
+
+
+
+
+
+
+


Ravinnemittaus

Yksittäisten ravinneaineiden mittaamisella kasvualustasta tai kasteluvedestä voidaan todeta mahdollisten puutosten tai liikapitoisuuksien olemassaolo, jolloin nämä seikat voidaan ottaa huomioon kastelussa, lannoituksessa ja maaperän muokkauksessa. Ravinneainepitoisuuksia voidaan mitata testiliuskoilla tai tietyn ravinteen mittaukseen sopivalla laitteella.