X
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+


//OHJE// Toimivan kastelun järjestäminen

Nykyaikaisessa puutarhaviljelyssä kastelu on yksi tärkeimpiä onnistumisen osatekijöitä.

On myös havahduttu kasvien tasaisten kasvuolosuhteiden positiiviseen satovaikutukseen, niin kosteuden kuin lannoituksen osalta. Ei puhutakaan enää pelkästään kastelusta vaan kastelulannoituksesta. Päältä sadetuksesta ollaan siirrytty enemmän tihkukastelujärjestelmään.

Tilakokojen suurentuessa viljelypinta-alat kasvavat, toisaalta viljely aloitetaan monesti osa-aikaisena pienellä pinta-alalla. Marjojen viljelyssä siirrytään kasvihuoneisiin ja tunneleihin. Erilaiset viljelmät asettavat kastelujärjestelmille omat vaatimuksensa.

Kuluneet viljelykaudet ovat opettaneet meille, että sateinen Suomen kesä ei ole jokavuotista, tai veden saamiseen sateiden myötä ei enään ammattimaisessa viljelyssä turvauduta. Kuivuuden koittaessa onkin erityisen tärkeää olla varautunut riittävilla kastelujärjestelmillä. Myös vesivarantojen riittävyys pitää olla mietitty ääriolosuhteita silmälläpitäen.

Tekniikan/sähkökatkojen pettäessä on myös hyvä olla varautua polttomoottoripumpuin tai muilla tarpeellisilla toimenpiteillä jolla kasvien vedentarve voidaan turvata.

Meiltä löydät kaiken tarvittavan kaikkiin kastelutarpeisiin:

- Pumput, putket, letkut, liittimet, venttiilit, lannoitusjärjestelmät ja automatiikat ym.

Suunnittelemme tarvittaessa järjestelmäsi ja opastamme tuotteiden valinnassa. Opastamme myös järjestelmienn asennus- ja ylläpitotöissä.

Valmistamme myös valmiita kasteluyksiköitä, esimerkiksi konttiin rakennettuina. Kastelukonttiin voidaan asentaa pumput, suodattimet lannoitejärjestelmät ja automatiikat. Kontit suunnitellaan kohteen ja asiakkaan toiveiden mukaisesti.


Kastelusuunnittelua tehdessä keskeisimmät tiedot jotka tarvitsemme:

1. Mistä vedet saadaan, kaivo, lampi ym. Onko sähköä saatavana. Veden laatu.

2. Peltojen ja lohkojen joita halutaan kastella korkeuserot ja muodot, mitat.

3. Veden tarve, eli paljonko rivimetrejä tulisi kasteltaville taimille. Taimiväli määrittelee tihkuletkun suutinvälin, esim 30cm, 20cm jne.

4. Muut tekniset tarpeet, suodatus, automatiikka, lannoitus.

Karkeanan arviona avomaan hehtaarille menee 30 000 tuhatta mansikan taimea (kahden rivin istutuksella) ja 6500m manskkamuovia ja tihkuletkua. Vedentarve tälle alalle tihkussa 1,5L/per suutin ja 30cm suutinvälillä on n. 35m3/h


Termistöä  ja Kokotaulukoita

SK=sisäkierre UK=Ulkokierre

PN=paineluokka bar. Muualla mailmassa käytetään myös 1bar= 14,5 psi ja 1 bar= 100 kilopascals (kPa)