TAIMIEN TOIMITUS- JA TAKUUEHDOT

 • Taimet täyttävät taimiaineistolain 1205/1994 sekä sen muutosten 666/1999 ja 727/2000 sekä taimiaineistolakiin liittyvien MMM:n asetusten 96/2000 ja 97/2000 mukaiset laatuvaatimukset.
 • Kuljetuksesta aiheutuneet vauriot on ilmoitettava taimia vastaan otettaessa kirjallisesti rahtikirjaan ja kuljettajan on kuitattava reklamointi allekirjoituksella.
 • Taimien ostajan on ilmoitettava jälleenmyyjälle kolmen vuorokauden kuluessa taimien vastaanottamisesta havaitsemistaan toimitusta, lajittelua ja pakkauksia koskevista vioista. Lähetyspakkausta avatessa on ostajan tarkistettava, vastaako lähetys määrältään sovittua ja onko taimissa ulkoisesti havaittavia vikoja.
 • Taimet toimitetaan täysinä taimistojen pakkauksina ja tilaus pyritään toimittamaan mahdollisimman lähellä sovittua toimitusmäärää. Toimitus määrä voi vaihdella täyden laatikon verran tilauksesta. Vajaiden laatikoiden toimituksista voidaan jakamisesta aiheutuneet kustannukset laskuttaa tilaajalta.
 • Taimet varataan tilausjärjestyksessä.
 • Taimille annetaan kasvuunlähtötakuu.
 • Kasvuunlähtöreklamaatiot on tehtävä viimeistään neljäntoista vuorokauden kuluessa taimien vastaanottamisesta.
 • Taimitakuu ei koske huolimatonta ja asiantuntematonta taimien käsittelyä, varastoinnista johtuvia, istutuskohteessa tulleita mekaanisia tai kemiallisia vaurioita, hoitovirheitä tai vääränlaisesta kasvualustasta aiheutuneita vioituksia. Takuuta talven yli ei anneta. Taimisto tai jälleenmyyjä ei vastaa välillisistä vahingoista, kuten saamatta jääneestä voitosta tai sadosta, käytetystä ajasta tai kolmannelle osapuolelle aiheutuneesta vahingosta.
 • Tuotteen virheellisyydestä johtuvat hyvitykset rajoittuvat veloitettuun hintaan. Yksittäisiä taimia ei hyvitetä. Jälleenmyyjä välittää reklamaation taimistolle. Kasvuunlähtemättömät taimet voidaan hyvittää, mikäli kyseisessä taimierässä voidaan havaita puutteita. Yksittäisiä taimia ei hyvitetä. Taimiston edustaja voi yhdessä jälleenmyyjän kanssa tarkastaa kohteen, josta tilaaja on hyvitystä hakenut.
 • Tuotteen omistusoikeus on myyjällä, kunnes kauppahinta on kokonaan maksettu.
 • Puuttuvat taimityypit voidaan korvata saman lajin ja lajikkeen muulla taimityypillä.
 • Myyjällä on oikeus purkaa kauppa, mikäli ostaja ei ota taimia vastaan sovittuna aikana.
  Tuotteet toimitetaan tilaajan kanssa sovittuna aikana. Mahdollisista toimitusajan muutoksista on ilmoitettava jälleenmyyjälle kaksi viikkoa ennen toimitusta.
 • Tilauksen peruutuksesta alle 14 vrk ennen sovittua toimitusta veloitetaan 50 % peruutuksen hinnasta ja 2-4 viikkoa ennen sovittua toimitusta peruutettavista taimista veloitetaan 20 % peruutuksen hinnasta.
 • Tuotteiden hinnat ovat sitoumuksetta vapaasti varastossamme, jollei tilausvahvistuksessa ole toisin sovittu. Hintoihin lisätään arvonlisävero.
 • Jälleenmyyjällä on oikeus peruuttaa tilaus tai osa siitä, mikäli siihen sisältyneet taimet ovat tuhoutuneet luonnonolosuhteiden vuoksi tai tilauksen toimittaminen estyy force majeur-esteiden vuoksi.
 • Kasvit tai kasvin osat voivat olla myrkyllisiä tai haitallisia.

Jarvenkyla Oy 2018

Yhteensä:
  Kassalle
  (0)