X
+
+
+
+
+
+
+
+
+


Otsonivesijärjestelmän kehittäminen

16.6.2021


Jarvenkyla Oy:n otsonivesiprojekti on edennyt suotuisissa merkeissä ja testaukset etenevät. Vastaan on tullut joukko haasteita, mutta ne on onnistuttu yksi kerrallaan ratkaisemaan. Otsonivesihän on myös hyvin voimakas hapetin, joten se vaatii järjestelmän osien kestolta paljon. Monille normaaliin järjestelmään sopiville komponenteille on jouduttu hakemaan vaihtoehtoja, jotka kestävät paremmin otsonivettä. Vuosikymmenten aikana kertynyt kokemus kastelujärjestelmistä ja niiden osien valmistajista on auttanut löytämään otsonivettä kestäviä vaihtoehtoja mm. liitoksiin ja venttileihin. Tähän käytetty työmäärä yhdessä asiantuntijoiden kanssa on ollut melko suuri, mutta samalla olemme oppineet paljon, ja seuraavan systeemin suunnittelu helpottuu merkittävästi.


Tuotetun otsoniveden korkeat pitoisuuden yllättäneet positiivisesti


Toukokuun loppupuolella saimme Järvenkylän maatilalle rakennettua valmiiksi otsonivettä tuottavan järjestelmän ja sen suorituskyky pääsi positiivisesti yllättämään suunnittelijatkin. Järjestelmän kyky tuottaa humuspitoisesta lampivedestä otsonivettä on korkea. Puutarhoilla on usein käytössä isoja määriä ainoastaan pintavesiä, jotka sisältävät runsaasti humusta, happea kuluttavia kemikaaleja, mangaania tai rautaa ja tällaisen veden otsonoiminen vaatii paljon enemmän. Tämä on ollut yksi niistä haasteista, jotka ovat olleet esteenä otsoniveden laajalle hyödyntämiselle vihannesten ja marjojen viljelyssä ja siksi meilläkin se oli eräs tärkeimmistä ratkaistavista asioista.
Otsonin nopea hajoaminen vedessä estää perinteisten kastelujärjestelmien hyödyntämisen otsoniveden levittämisessä kasveille


Otsoniveden yksi ominaisuushan on, että otsoni hajoaa vedessä hyvin herkästi happiatomeiksi ja näin otsoniveden pitoisuus laskee nopeasti. Puutarhaviljelyssä tämä asettaa haasteita otsoniveden saamiselle riittävän vahvana kasvien pinnoille asti. Jarvenkylassa tämä haaste pilkottiin kahteen osaan. Kesäkuun alussa valmistui kasvutunneleihin otsonivesiverkosto, jolla päästiin kokeilemaan erilaisia menetelmiä, joiden avulla verkostossa kiertävän otsoniveden pitoisuudet saadaan pysymään riittävän korkealla tasolla. Normaalissa kasteluvesiputkistossa se ei onnistu, vaan otsonivesijärjestelmällä on erilaiset vaatimukset. 

Vasta kun järjestelmässä kiertävän otsoniveden pitoisuudet oli saatu säilymään riittävällä tasolla, siirryttiin viemään otsonivettä pisaroina aina kasvien lehdille asti. Tähän vaiheeseen päästiin viime viikolla ja tällä hetkellä olemme onnistuneet viemään otsonivettä kasveille riittävän vahvana aina 4-5- metrin päähän putkistosta. Seuraavaksi käynnistyvät viljelytestaukset otsoniveden tehosta kasvutunneleissa. Suomessa mm. Luke on tutkinut paljon otsoniveden tehoa härmän, homeen ja monien tuholaishyönteisten torjunnassa ja niiden tulokset ovat vakuuttavia. Tänä kesänä selviää miten otsoniveden hyödyntäminen onnistuu käytännössä isoilla puutarhaviljelmillä ja epäpuhtaampia pintavesiä hyödyntäen.  -Nyt saisi tulla oikein kunnon härmä- ja homevuosi, jotta otsonivesi pääsisi oikein kunnolla testiin, veistelee Jari Suominen. No sitähän emme oikeasti toivo mitenkään muuten kuin, että otsonivesi saataisiin kunnon testiin vaativissa olosuhteissa, Suominen jatkaa.

- Minulla on vahva usko siihen, että pääsemme jo seuraavalle satokaudelle tarjoamaan muillekin tiloille tätä kehittämäämme otsonivesijärjestelmää, jossa saadaan tuotettua ja ylläpidettyä otsonivettä korkeissa pitoisuuksissa, mikä mahdollistaa marja- ja vihannestuotannon kasvihuoneissa ja kasvutunneleissa ilman kemikaalijäämiä.